PostgreSQL Fingerprint Storage

postgresql-fingerprint-storage